ghazali.org

a virtual online library

Bibliography, Türkçe

Oeuvre-tr

Konuya göre eserlerin listesi

Bil ki ey nazik okuyucu! Dönemindeki meşhur herhangi bir yazar için söz konusu olduğu gibi, Gazalî’nin eserlerinden bir çoğu ya kayıptır ya da yanlış sınıflandırılmıştır. Hatalı nüshalar ve zamanın tahribatının ve çalkantılı siyasî ortamın -dürüst yayıncıları (!) anmaya gerek bile yok- sebep olduğu bir yığın teknik sorunlar, bugün elimizde bulunanlar üzerinde etkiye sahiptir. Şurası şüphe götürmez bir gerçektir ki Gazalî’nin külliyatı onun çağdaşlarının bir çoğuna kıyasla başarılı bir seyir takip etti. Bu durum Latince şu sözü onaylar: ‘Fortuna non omnibus aeque’ yani ‘Talih, her kez için aynı değildir.’

 


NOTLAR: Bu sayfa bir tür halka açık kaynaklarda kullanılan yazı tipi olan Gentium’u kullanmaktadır. Köşeli parantezlerin içindeki numaraların önündeki harflerden M: Maurice Bouyges’in Essai de chronologie des oeuvres de al-ghazali (Algazel) (Gazalî’nin külliyatının kronolojisi hakkında bir çalışma) adındaki Michel Allard tarafından editörlüğünü yaptığı çalışmaya işaret eder. Bu eser Beyrut’ta 1959’da L’Institue de Lettres Orientales de Beyrouth tarafından basılmıştır. A harfi de Abdurrahman Bedevî’nin Müellefâtü’l-Gazalî adlı eserine delalet eder. Bu çalışma ikinci baskı olup Kuveyt’te Vekâletü’l-Matbu’ât tarafından 1977 de basılmıştır. Bouyges ve Bedevî hakkındaki kişisel sayfaların linkleri verilmiştir. GAL listesi aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki numaralar Bouyges, 1959 da zikredildiği gibi arz edilmektedir. Brockelmann, Carl. Geschichte der arabischen litteratur (GAL) 2 cilt v e ek ciltler, Leiden, E.J. Brill, 1937-42, ikici baskı: 1943-45. [GAL, S] GAL, I: 534-546 (PDF: 1943); S, I: 744-756. (PDF: 1937). Kâtip Çelebi. Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum … ad codicum Vindobonensium Parisiensium et Berolinensis fidem primum edidit Latine vertit et commentario indicibusque instruxit Gustavus Fluegel Arapça metin Gustav Lebrecht Fluegel tarafından yapılmış Latince tercümesiyle birlikte 7 cilt halinde Leipzig’de the Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland adına 1835-1858 tarihlerinde basılmıştır.  [K]

FERAGATNAME:

Yukarıda yer alan liste hiç bir şekilde Gazalî’nin Külliyatını tamamen içine alan bir liste değildir ama oluşturulması mümkün olanın seçici bir örneğidir. El-Zebidî’ye gore Gazalî, çok sayıda ciltten oluşan çalışmalarından küçük broşür çapındaki risalelerine, çeşitli ebatlarda 23 tanesi basılmış toplam 70 adet eser telif etmiştir. Gazalî’nin eserlerinin daha geniş bir listesi hakkında daha fazla bilgi için bibliyografi sayfasına bakınız. Elimde Gazalî’nin külliyatına dair bir grafik (üzerine tıklayınız) var, bu mevzuda yazısı olan ilim adamlarının (Boyges ve Hourani) göre belirlenmiş. Şuna dikkat ediniz ki böyle genişlikte bir külliyatı mevzu edinen bir çalışmanın içine sızmış olabilecek bazı hatalara sahip olması mümkündür. Benliğim bana harcadığım zaman açısından herhangi bir hata yapmadığıma dair teminat verse de durum dediğim gibi gözden kaçmış hatalar olabilir. Bu yüzden yukarıdaki listedeki herhangi bir eserle ilgili gözünüze çarpan bir hata varsa ya da bir olguya ya da sağlam bir delile dayanan güçlü görüşlere sahipseniz ve yahut listede olması gerekirken olmadığını düşündüğünüz bir eser varsa lütfen beni haberdar ediniz. Elbette her zaman sırtımı okşayan bir eli yüzüme vurulacak bir tokata tercih ederim. Belki eski sayfayı arıyorsunuzdur işte o burada!