ghazali.org

a virtual online library

Category: Türkçe

Nisbet

  Nisbet edilen ama onun yazmadığı eserler Me’âricü’l-Kudüs fî Medârici Ma’rifeti’n-Nefs (Kendini Bilme Yollarıyla Kutsallığa Yükselişler) [M:76; A:76; GAL, I, 426 nu 64a & 64g, S., I, 751] Şurası neredeyse kesindir ki bu eser Gazalî’ye isnad edilmektedir ama aşağıda zikredilen sebeplerden dolayı onun değildir: a) Öncelikle ve en önemlisi, bu eser Sübkî de dahil olmak […]