Türkçe

Aksak olan, dinç yürür oldu sayesinde.   Ve şarkı söyleyemeyen, bülbül gibi şakıdı sayesinde. Ebu Hamid el-Gazalî (h.450-505/m.1058-1111), [el-Gazzali ve (Batı’...