ghazali.org

a virtual online library

Category: Türkçe

Türkçe

Aksak olan, dinç yürür oldu sayesinde.   Ve şarkı söyleyemeyen, bülbül gibi şakıdı sayesinde. Ebu Hamid el-Gazalî (h.450-505/m.1058-1111), [el-Gazzali ve (Batı’da) Algazel diye de bilinir] 12. yüzyılın büyük fıkıhçı, kelamcı ve sufîlerinden biridir. Fıkıh, kelam, tasavvuf ve felsefe dahil birçok ilim dalında eserler vermiştir. Ghazali.org (sanal, online kütüphane olarak) Gazalî’nin orijinal dillerinde [Arapça ya da Farsça’da] […]