Indonesian

Keranya yang lumpuh melangkah cekatan,   Dan yang tak bertembang meledak dalam nyanyian. Abu Hamid al-Ghazali (450-505 AH/1058-1111 AD) [alias: al-Ghazzali , Al...