Biyografisinin

Gazalî’nin Biyografisinin İçerenTemel Kaynak Eserler Abdülğâfir el-Farisî (ö. 529/1135) – Gazalî’nin öğrencisi (kaynak: ‘Ṭabakâtu’ş-Şafi’ıyyeti’l-Kubrâ’ ) olup...